cropped 10403248 10204829082232606 4230277654704663136 n 1Druga nagrada za rad „Drvo života" na nagradnom konkursu Digitalni čas, u oblasti prirodnih nauka, osvojila je Biljana Uskoković Brković, profesor biologije u OŠ „Milica Pavlović" u Čačku.

Opis rada

Časovi gde dominiraju aktivne nastavne metode i grupni oblik rada, ređe su zastupljeni u redovnoj nastavi. Zbog toga je ovo pravi izazov za nastavnika. Ovakvi časovi zahtevaju dobru pripremu, jasne i precizno definisane zadatke, motivisanog nastavnika. Obrada nastavne jedinice Drvo života (6.razred, nast.tema: Poreklo i raznovrsnost živog sveta), uspešno može da se realizuje grupnim oblikom rada.

Tokom dva redovna časa, smenjuju se zadaci, različiti, ali jasno i misaono povezani. Kod delimično poznatog gradiva, metod ekspertskih grupa koje koriste IKT i veb-alate je praktičan, jer je moguće razložiti gradivo na nekoliko celina. Prednost ove metode je u činjenici da formiranjem novih grupa, koje čine pojedinaci iz lista nagradjenih radova digitalni cas 2019 2020 3 2svake matične grupe, obezbeđuje da svaki učenik bude osposobljen da napravi svoj rad u odgovarajućem alatu.

Nakon razmene znanja, nastavnik može da vrednuje rad grupe i pojedinačni rad. Samostalni rad grupe smenjuje zajednički rad svih grupa, što doprinosi razvijanju dobrih odnosa među učenicima.

Na blogu profesorke Biljane Uskoković mogu da se pronadju materijali za učenike, istraživanja...

Autorka bloga ističe: „Ovaj sajt je namenjen učenicima koji ne čekaju „puka" saznanja već sami kreću u akciju"!

Posetite BLOG: https://bioteme.wordpress.com/