1. Zahtev za dodatna sredstva (po bilo kom osnovu) dostavlјate ŠU Čačak do 5. u mesecu za prethodni mesec. Dokumentacija treba da sadrži:

  1. zahtev za dodatna sredstva;
  2. doznaku/rešenje za plaćeno odsustvo;
  3. ugovor o angažovanju zamene.

Napomena: Zahtev za dodatna sredstva skeniran dostaviti savetniku za finansijsko-materijalno poslove sa naznakom da su originalna dokumenta dostavlјena u Školsku upravu Čačak.

2. Obrazac RL2 dostavlјa se rukovodiocu ŠU Čačak na overu do 16. u mesecu.

3. Obrazac Konačna rekapitulacija  dostavlјate nadležnom savetniku za finansijsko-materijalne poslove odmah po učitavanju obračuna i pre verifikacije istog u Trezoru, bez obzira da li je u planiranoj kvoti ili ne.

4. Zahtev za isplatu otpremnine zaposlenom na osnovu odlaska u penziju dostavlјate ŠU Čačak.

 

Rukovodilac
Grupe za obavlјanje finansijsko-materijalnih poslova
Srđana Svetozarević