zakoni i pravilniciSkupština Srbije je, 28. aprila 2023. godine, nakon 18 godina, usvojila novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 35/2023. U novom Zakonu predviđene su brojne i značajne izmene i nove obaveze za poslodavce, promene u organizaciji i sprovođenju mera za bezbedan rad, a neke odredbe postojećeg zakona su precizirane i detaljnije objašnjene. Zakon preuzmite OVDE.