zakoni i pravilniciPravilnik o upisu učenika u srednju školu dostupan je ovde (kliknite na reč ovde).

 Ovim pravilnikom utvrđuju se: merila i postupak za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u srednju školu (u daljem tekstu: škola), sadržina, vreme, mesto i način polaganja prijemnog ispita za upis u škole za učenike sa izuzetnim, odnosno posebnim sposobnostima, vrednovanje učešća kandidata na takmičenjima u osnovnoj školi i vrste takmičenja u osnovnoj školi čija se mesta vrednuju, upis kandidata sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, zdravstveni uslovi za upis u školu, upis u školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti u sticanju obrazovanja (u daljem tekstu: upis u školu pod povoljnijim uslovima), način i uslovi pristupa portalu posvećenom upisu u školu (u daljem tekstu: portal) čiji sadržaj ažurira ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) i druga pitanja vezana za upis u školu.