nasloU ponedeljak 12. decembra u OŠ „Tanasko Rajić“ u Čačku prikazana je predstava „Digitalne priče“, koju su pripremili učenici iz čačanskih osnovnih i srednjih škola, za učenike 7. i 8. razreda, a uz podršku mentorke Ljubica Bojović, profesorke informatike iz Ekonomske škole iz Čačka.
Predstava se sastoji iz više kratkih priča, a njen cilj je edukacija učenika u vezi sa prepoznavanjem i vrstama digitalnog nasilja, kao i mogući načini reagovanja na takve opasnosti.
 
Glumci predstave su učenici osnovnih i srednjih škola koji su pored te uloge imali i ulogu moderatora u diskusiji na kraju predstave.