Више информација о њему погледајте на сајту: http://www.sirkenrobinson.com

 

 

 

 

srp
 
 
 
Концепт развојног планирања је заступљен у готово свим државама западне Европе, још од 90-их година. Школе су се укључивала у процес да би уписале што већи број ученика, да би унапредиле сарадњу са окружењем, изједначиле услове школовања за сву децу.
 
Наставници су постали професионално оснажени и обезбедили атмосферу подстицајну за учење и рад.