latinica | ћирилица

наставникPojašnjenje u vezi sa radnim mestima u prosveti

Kako se u našem društvu uvrežio običaj da nastavnike razredne nastave zovemo učiteljima, nastavnike predmetne nastave u osnovnim školama nastavnicima, a nastavnike predmetne nastave u srednjim školama profesorima, podsećamo vas na Uredbu o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Službeni glasnik RS", br. 81/2017, 6/2018 i 43/2018) u kojој se ne pravi takva jezička distinkcija ni za osnovno, ni za srednje, ni za visoko obrazovanje, već su svi zaposleni u prosveti, na svim nivoima obrazovanja i vaspitanja,  jednostavno NASTAVNICI.

Preuzmite Uredbu na linku : https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2017/81/1/reg