latinica | ћирилица

drustvoNa 60. Republičkom zimskom seminaru, održanom od 1. do 3. februara  2019. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu učestvovala je i Danijela Kovačević Mikić, prosvetni savetnik. Ona je kao mentor Regionalnog centra za talente Čačak govorila o tome kako nastavnici mogu da sarađuju sa centrima za talente i na koji način mogu da unapređuju rad sa učenicima izuzetnih sposobnosti, pružajući odgovarajuću obrazovnovaspitnu podršku svakom učeniku, u odnosu na individualno postavljene ciljeve učenja, bilo diferenciranjem i individualizacijom  nastave, bilo bogaćenjem vannastavnih programa rada. 

Takođe, ona je kao saradnik Vukove zadužbine u Beogradu učestvovala u književnom programu Vukov vek, predstavljajući 11. godište „Danice za mlade".  U ovom programu su učestvovali i dr Miodrag Maticki, glavni i odgovorni urednik „Danice za mlade", prof. dr Boško Suvajdžić i dr Mladen Vesković.  Obe prezentacije se mogu preuzeti sa sajta Društva za srspki jezik i književnost: Materijali sa 60. Repubičkog zimskog seminara.