latinica | ћирилица

kaonaMilena Leković, pedagog OŠ „Vuk Karadžić" iz Kaone, pripremila je izveštaj o jednoj aktivnosti u okvriu projekta Obogaćeni jednosmenski rad. Izveštaj obajvaljujemo u celosti:

U školskoj 2019/2020. godini, u okviru projekta Obogaćeni jednosmenski rad, pedagog škole, Milena Leković, realizovala je aktivnost „Saradnja sa roditeljima”. Cilj ove aktivnosti je da pokaže koliko je važna saradnja roditelja i škole od dana kada dete krene u prvi razred kako bi se dete razvilo u samostalnu i stabilnu ličnost za ceo život.
Tokom prvog i drugog polugodišta zajedno smo obrađivali različite teme, prilagođene učenicima prvog ciklusa.
To su:


„Кoliko poznajem svoje dete?”,
„Da pravo svako - dete uživa lako”,

„Metode uspešnog učenja”,
„Dete u društvu”,
„Кako sa emotivnim problemima dece?”,
„Problemi današnjice: „Trgovina ljudima”,

„Bolesti zavisnosti”,
„Bezbedni internet”,
„Uticaj medija na dete”,
„ Razvoj samosvesti i samopoštovanja kod deteta”,
„Šta sve može moje dete?”,
„Кako rešavati sukobe sa decom?”,
„Problemi u porodici i deca”,
„Priprema za pubertet deteta”
„Porodična pravila”
„Izrada motivacionih poruka kao podsticaj deci za učenje i učešće u aktivnostima”.

Razvijanje kreativnog rada :
„ Primena tehnike „Dekupaž”
„ Izrada ramova pur penom, slamčicama, prirodnim materijalima, bojenje”
„ Obeležavanje Vaskrsa”
„ Humanitarno-prodajna izložba”
„Predlozi roditelja za poboljšanje rada škole”

Učenici i roditelji od prvog do četvrtog razreda su putem radioničarskog rada imali priliku da posmatraju zadatu temu iz svakog ugla, da razmene mišljenje i da donesu zaključak.
Roditelji su ovom prilikom naučili zašto dete reaguje u različitim situacijama na određen način, kako deca shvataju obavezu da uče, koliko im je važno učenje i kako mogu da prepoznaju kada dete ima problem. Imali su priliku da se zamisle na mestu svog deteta i da pokušaju da reše dati problem. Upoređivali smo rešenja roditelja i dece i na taj način otkrili koliko roditelji poznaju svoje dete i kakva su

osećanja dece, koliko se osećaju prihvaćenima u društvu.
Zajedno smo razvijali: samosvest i samopoštovanje kod deteta, samopouzdanje, kreativnost, toleranciju, druženje... Postavili smo dečja pravila, porodična pravila. Našli smo rešenje kako rešavati sukobe u školi. Upoznali smo bitne činjenice u vezi sa brojnim problemima današnjice, kao što su: trgovina ljudima, nasilje na internetu, bolesti zavisnosti... Veliki značaj smo dali prevenciji učeći kako da reagujemo na situacije koje bi nas dovele u opasnost. Кratki edukacioni filmovi su približili temu prisutnima.
Izradili smo motivacione poruke kao podsticaj učenicima za učenje i učešće na aktivnostima. Rešavali smo zagonetke, asocijacije, gledali prezentacije, isticali narodne poslovice koje ih mogu oplemeniti. Pesničkom radionicom nastala je kolektivna pesma „Zima u mom kraju”.
Кroz radionice smo shvatili koliko poznajemo jedni druge, a koliko okolina ili virtuelno okruženje deluju na nas, kao što su npr. internet, igrice...
Izrada stripa na panou je pokazala razvoj dečje mašte i stvaralaštva. Produkti brojnih kreativnih radionica, poput tehnike dekupaž, oslikavanja tegli i starih predmeta, ulepšale su izgled naše škole. Zajedničkim radom došli smo do mnogih ideja i idejnih rešenja kako da ulepšamo svaki školski dan.
Bilo je lepo videti zadovoljna lica roditelja i učenika. Nestrpljivo smo čekali svako novo druženje.
Ono što je najvažnije, razvili smo humanost i dobrotu jer je to ono što uvek pobeđuje.

Milena Leković, pedagog