latinica | ћирилица

rctRegionalni centar za talente Čačak predstavlja važan resurs lokalne zajednice za podršku učenicima sa izuzetnim sposobnostima, ali i razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika i stručnih saradnika koje RCT angažuje u svojstvu mentora i vođa naučnih disciplina.

Postojeći okvir kvaliteta rada,definisan Pravilnikom o standardima kvaliteta rada, ističe i pokazatelje koji su u vezi sa pružanjem podrške učenicima izuzetnih sposobnosti: 

  • 4.1.5. U pružanju podrške učenicima škola preduzima različite aktivnosti u saradnji sa relevantnim institucijama i pojedincima.
  • 4.3.3. U školi se primenjuje individualizovani pristup/individualni obrazovni planovi za učenike iz osetljivih grupa i učenike sa izuzetnim sposobnostima.
  • 4.3.5. Škola ima uspostavljene mehanizme za identifikaciju učenika sa izuzetnim sposobnostima i stvara uslove za njihovo napredovanje (akceleracija; obogaćivanje programa).
  • 4.3.6. Škola sarađuje sa relevantnim institucijama i pojedincima u podršci učenicima iz osetljivih grupa i učenicima sa izuzetnim sposobnostima.

Takođe, oblast kvaliteta Etos  u pojedinim pokazateljima ističe važnost  isticanja uspešnog angažovanja nastavnika i učenika, odnosno  važnost promovisanja njihovih postignuća: 

  • 5.2.1. Uspeh svakog pojedinca, grupe ili odeljenja prihvata se i promoviše kao lični uspeh i uspeh škole.
  • 5.5.3. Nastavnici nova saznanja i iskustva razmenjuju sa drugim kolegama u ustanovi i van nje.

Zbog važnosti unaređivanja kvaliteta i razvoja ustanova u oblastima  Podrška učenicima i Etos, objavljujemo spisak mentora Regionalnog centra za talente u Čačku za šk. 2021/2022. godinu, ističući da će zainteresovani moći da pročitaju više informacija u Godišnjaku RCT, čija je priprema u toku. 

Pogledajte SPISAK MENTORA ZA ŠK. 2021/2022. G.