latinica | ћирилица


slika kdmU skladu sa Godišnjim planom rada Školske uprave u Čačku i odobrenjem rukovodioca Školske uprave Čačak Slađane Parezanović, u Centru za stručno usavršavanje Čačak, 11. oktobra 2023. g. u 11 sati, savetnik - spoljni saradnik za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne poslove Кatarina Dunjić Mandić će održati interaktivno predavanje „Кriterijumi ocenjivanja“.


Cilj interaktivnog predavanja je pružanje podrške prosvetnim radnicima Moravičkog okruga u izradi kriterijuma ocenjivanja i praćenju postignuća učenika u skladu sa ciljevima i ishodima nastave.
Polaznicima predavanja će biti priznata dva sata stručnog usavršavanja u nadležnosti ustanove, po osnovu saradnje sa savetnicima Ministarstva prosvete.
Zainteresovani polaznici i škole se mogu prijaviti u Centru za stručno usavršavanje Čačak.