logo geografijaOpštinsko takmičenje učenika 7. i 8. razreda osnovnih škola iz predmeta Geografija održaće se 12.3.2017. godine sa početkom u 10.00 časova.

Škole organizatori takmičenja su:

  • Čačak: OŠ „Vladislav Petković Dis“, Zablaće
  • Gornji Milanovac: OŠ „Arsenije Loma“, Rudnik
  • Ivanjica: OŠ „Vičić Veličković“, Međurečje
  • Ličani: OŠ „Kotraža“, Kotraža

Organizator okružnog takmičenja 26.3.2017. g. je OŠ „Kotraža“, Kotraža.