Pravilnik sa propozicijama o organizovanju i realizaciji takmičenja učenika osnovnih škola iz geografije koji važi od 24.12.2012. godine možete pročitati ovde.

Detaljnije informacije možete naći na sajtu Srpskog geografskog društva http://www.sgd.org.rs