pažnjaU Informatoru Društva za srpski jezik i književnost sa Republičkog zimskog seminara 2018, između ostalog, objavljene su i sledeće informacije u vezi sa prohodnošću na najviši rang takmičenja: "Na nivoima opštinskog i okružnog (gradskog) takmičenja prvo mesto osvajaju učenici sa 20 i 19, drugo mesto sa 18 i 17 i treće mesto sa 16 i 15 bodova. Učenici koji na opštinskom takmičenju osvoje 15 bodova mogu dobiti od škola zaduženih za izdavanje diploma diplomu za treće mesto na takmičenju, ali nemaju prohodnost na dalji nivo takmičenja. Učenici koji na okružnom takmičenju osvoje 15, 16 i 17 bodova mogu dobiti od škola zaduženih za izdavanje diploma diplomu za drugo (17 bodova) ili treće mesto (16 i 15 bodova), ali nemaju prohodnost na dalji nivo takmičenja."

Molimo vas da pažljivo pročitate Informator.