Koordinatori takmičenja iz stranih jezika su: Danijela Kovačević Mikić (OŠ) i Slađana Mijatović (SŠ).
 
Koordinatori takmičenja iz srpskog jezika i kulture izražavanja su: Slađana Mijatović (OŠ) i Danijela Kovačević Mikić (SŠ)