OŠ "Kralj Aleksndar I" Gornji Milanovac

  • Azbuka moga kraja

    img 95fdf108963a3d4c9de357d25cb9f0de vU vreme priprema za početak nove školske godine pravi je trenutak da istaknemo i poneki od brojnih primera dobre prakse. Rukovodilac Školske uprave Čačak Slađana Parezanović imala je priliku da 15. juna 2022. godine u Domu kulture u Gornjem Milanovcu prisustvuje programu Azbuka moga kraja koji su za kraj četvrtog razreda, a u okviru nastavnog predmeta Projektna nastava, pripremili učenici i učitelji četvrtog razreda OŠ „Kralj Aleksandar I" iz Gornjeg Milanovca.. Prolazeći kroz azbuku, od slova A do slova Š, učenici su na zanimljiv način predstavili svoj kraj govoreći zainteresovanoj publici o znamenitostima, predelima i ljudima svoga zavičaja, kao što su, na primer, Dobrica Erić, Ljubica Obrenović, Jovan Žujović, ali i o lokalitetima: Brdo mira, Vraćevšnica, Lunjevica, Ždreban itd.