latinica | ћирилица

rctRegionalni centar za talente Čačak predstavlja važan resurs lokalne zajednice za podršku učenicima sa izuzetnim sposobnostima, ali i razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika i stručnih saradnika koje RCT angažuje u svojstvu mentora i vođa naučnih disciplina.

Postojeći okvir kvaliteta rada,definisan Pravilnikom o standardima kvaliteta rada, ističe i pokazatelje koji su u vezi sa pružanjem podrške učenicima izuzetnih sposobnosti: 

  • 4.1.5. U pružanju podrške učenicima škola preduzima različite aktivnosti u saradnji sa relevantnim institucijama i pojedincima.
  • 4.3.3. U školi se primenjuje individualizovani pristup/individualni obrazovni planovi za učenike iz osetljivih grupa i učenike sa izuzetnim sposobnostima.


комплетно спољни сараднициČlan 172 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja definiše zaduženja savetnika - spoljnih saradnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne poslove, odnosno za pružanje savetodavne i stručne pomoći nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku, a radi kvalitetnijeg obavljanja posla. 
Na sajtu ŠU Čačak, u rubrici O nama / Zaposleni, možete da se informišete o tome ko su savetnici - spoljni saradnici MPNTR za Moravički okrug. 

 

radionica podrskeU okviru redovne podrške školama koje pokažu inicijativu za saradnjom ili koje su u prvom krugu spoljašnjeg vrednovanja pokazale određene slabosti u radu, Školska uprava Čačak pruža kontinuiranu stručnu i savetodavnu podršku. Ovoga puta, prosvetni savetnik Danijela Kovačević Mikić je 17. juna 2022. godine realizovala radionicu pod nazivom „Šta nedostaje našem školskom programu?" za predstavnike OŠ „Tatomir Anđelić" iz Mrčajevaca, na inicijativu Aktiva za razvoj školskog programa i Tima za obezbeđivanje kvaliteta rada. Kroz četiri unapred programirana koraka, prisutni su prošli kroz postupak samovrednovanja školskog programa na osnovu propisanih sadržaja, standarda kvaliteta rada i definisanih načela za izradu ovog dokumenta. U ovoj školi upravo je u toku izrada novog školskog programa, tako da je cilj radionice – da se uoče i otklone eventualni nedostaci –  uspešno ostvaren.